Årets generalforsamling 2017

Så er der ikke længe til årets generalforsamling finder sted. Vi er næsten fuldtallige, så mon ikke vi nok skal få en herlig aften.
Referatet kan du traditionen tro ikke finde nogen steder.